ශිරන්ති රාජපක්ෂගේ සිරිලිය ගිණුමේ පරීක්ෂණ ලිපිගොනු අතුරුදහන්

ශිරන්ති රාජපක්ෂගේ සිරිලිය ගිණුමේ පරීක්ෂණ ලිපිගොනු අතුරුදහන්

එවකට කථානායක ධුරය දැරුවේ මහින්ද රාජපක්ෂගේ වැඩිමල් සහෝදරයා වන චමල් රාජපක්ෂය. ඒ අනුව පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසයේ ජේෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි අසංක ගුණතිලක ඇතුළු කිහිපදෙනෙක් චමල් රාජපක්ෂගේ නිල නිවසට ගොස් එම ස්ථානයට ශිරන්ති රාජපක්ෂව කැඳවා සාමාන්‍ය ප්‍රකාශයක් ලබාගනු ලැබුවාය.