ආණ්ඩු විරෝධීන්ගේ නිවාස, කාර් යාල, ජංගම හා වත්ස්ඇප් දුරකථන ටැප්…

ආණ්ඩු විරෝධීන්ගේ නිවාස, කාර් යාල, ජංගම හා වත්ස්ඇප් දුරකථන ටැප්…

මෙම ලිපියේ පළමු කොටස “රනිල් වික්‍රමසිංහ, අනුර කුමාර දිසානායක, ශවීන්ද්‍ර සිල්වා හා මාධ්‍යවේදීන්ගේ දුරකථන ටැප්…

ByEditorOct 20, 2022
රනිල් වික්‍රමසිංහ, අනුර කුමාර දිසානායක , ශවීන්ද්‍ර සිල්වා සහ මාධ්‍යවේදීන්ගේ…

රනිල් වික්‍රමසිංහ, අනුර කුමාර දිසානායක , ශවීන්ද්‍ර සිල්වා සහ මාධ්‍යවේදීන්ගේ…

පළමු කොටස. රටේ පවතින සම්මත නීතියට අනුව කිසියම් පුද්ගලයෙකුගේ හෝ පිරිසකගේ දුරකථන වලට හොරෙන් සවන්දීම,…

ByEditorOct 19, 2022
පළාත් සභාව විසුරුවා තිබියදී, පළාත් සභාපති

පළාත් සභාව විසුරුවා තිබියදී, පළාත් සභාපති

රුපියල් ලක්ෂ 164 ක් ප්‍රවාහන දීමනා අරන් ලංකාවේ සියලුම පළාත් සභා විසිරුවා තිබියදී,ඌව පළාත් සභාවේ…

ByEditorOct 18, 2022
ටිරාන් අලස් ,දේශබන්දු තෙන්නකෝන් සැලසුමෙන් දෙරණ අධිපති දිලිත් ජයවීර පොලිස්…

ටිරාන් අලස් ,දේශබන්දු තෙන්නකෝන් සැලසුමෙන් දෙරණ අධිපති දිලිත් ජයවීර පොලිස්…

දෙරණ මාධ්‍ය ජාලයේ අධිපති දිලිත් ජයවීර යනු , ගෝඨාභය රාජපක්ෂව ජනාධිපති පුටුවේ වාඩි කිරීම උදෙසා…

ByEditorJul 19, 2022
රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නිවස ගිනිබත් කිරීමට හවුල් වූ අය

රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නිවස ගිනිබත් කිරීමට හවුල් වූ අය

රනිල් වික්‍රමසිංහ ගේ නිවසට ගිනි තැබුවේ කවුද ? එය අනුකම්පාව දිනා ගැනීම උදෙසා රනිල් සිය…

ByEditorJul 17, 2022

If there is another name for theft, lying, fraud, bullying, it is Rajapaksha brother company.…

ByEditorJul 16, 2022


News

පාසල් දැරියන්ට ලිංගික අතවර කරන ගුරාට අධ්‍යාපන ඇමතිගේ හා අධ්‍යක්ෂවරියගේ රැකවරණ

පාසල් දැරියන්ට ලිංගික අතවර කරන ගුරාට අධ්‍යාපන ඇමතිගේ හා අධ්‍යක්ෂවරියගේ රැකවරණ

EditorDec 5, 2022

කඩුවෙල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ නවගමුව සිරි සුමනතිස්ස ප්‍රාථමික විදුහලේ මනෝවිද්‍යා විෂය භාරව සිටින එච්.පී.ශාමල් ක්‍රිෂාන්ත කල්දේරා පාසලේ දරුදැරියන්ට ලිංගික අතවර, බලපෑම්,…


Political


Post Module #1

පාසල් දැරියන්ට ලිංගික අතවර කරන ගුරාට අධ්‍යාපන ඇමතිගේ හා අධ්‍යක්ෂවරියගේ රැකවරණ

පාසල් දැරියන්ට ලිංගික අතවර කරන ගුරාට අධ්‍යාපන ඇමතිගේ හා අධ්‍යක්ෂවරියගේ රැකවරණ

EditorDec 5, 20225 min read

කඩුවෙල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ නවගමුව සිරි සුමනතිස්ස ප්‍රාථමික විදුහලේ මනෝවිද්‍යා විෂය භාරව සිටින එච්.පී.ශාමල් ක්‍රිෂාන්ත කල්දේරා පාසලේ දරුදැරියන්ට ලිංගික අතවර, බලපෑම්,…